De Vlaamse Cultuurkring Lokeren vzw gaf ter gelegenheid van de jaarlijkse Vrijetijdsmarkt een tweede dichtbundel uit. Daarin geeft de vereniging het kader aan waarin het project zich kan ontwikkelen. Met tien gedichten, geïllustreerd met enkele beelden laat Jan Frackiewicz de lezer meekijken in "zijn" mythische wereld. Hij verwacht van geïnteresseerden dat zij meeschrijven (fotograferen, tekenen, musiceren ...) aan dat epos.

VoorpaginaDichtbundelJan Frackiewicz (°1979) is Waaslander en Lokeraar, noemt zichzelf Vlaming en Groot-Nederlander, maar tegelijk ook Europeaan, een zoon van Mundus wiens wortels tot in Polen rijken. Tegelijk is hij een Kerktoren-Provinciaaltje dat volmaakt gelukkig lijkt te zijn met dromen over het Arcadische Daknam, Het Dorp van zijn Voorvaderen en thans een deelgemeente van Lokeren. Op zijn moerasgrond probeert hij dag na dag te groeien als mens en kunstenaar. In Daknam - Lokeren aan de Durmeoevers -, kijkt hij met grote ogen naar de Kosmos - de voeten diep in de bodem geplant -, terwijl hij haar schoonheid bewondert en haar mysteries tracht te doorgronden...

Jan Frackiewicz
Waasland Mythos Project. Tien gedichten.
Uitgave van de Vlaamse Cultuurkring Lokeren, september 2013. 20 p., ill.

Kostprijs: leden gratis. Niet-leden betalen € 5 + verzendingskosten op rekening BE49 7512 0615 7271 (BIC-code: AXABBE22XXX) van de Vlaamse Cultuurkring Lokeren, p.a.  Vlasdam 39/3 te 9160 Lokeren met vermelding van het gewenste aantal. (Lokeraars die postkosten willen vermijden kunnen de dichtbundel ook aan kostprijs aankopen bij de bestuursleden.)

 

Joomla templates by a4joomla