Afdrukken

Mythe (Grieks: mythos) betekende oorspronkelijk in het Grieks gesproken woord, verhaal. In de tijd van Homeros kreeg het woord mythe de betekenis die als hoofdbetekenis moet worden gezien: heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst. In het dagelijks spraakgebruik wordt “mythe” vaak ten onrechte verstaan als ​fictie, iets dat nooit gebeurd is, een verzonnen verhaal. Een mythe wordt echter vaak opgevat als een zinrijk, betekenisvol en zelfs reëel verhaal, al bevat de vertelling vele elementen die niet reëel zijn in letterlijke of historische zin.

 

De Waasland Mythos, een multidisciplinair artistiek project

Bij het begin van het nieuwe cultuurseizoen start de Vlaamse Cultuurkring Lokeren met een nieuw artistiek project, de Waasland Mythos.
Jan Frackiewicz, projectleider cultuur in het bestuur van de Vlaamse Cultuurkring Lokeren en zelf dichter, geeft de aanzet voor dit project met de poëziebundel “De Waasland Mythos - gedichten”,  die ter gelegenheid van Vrijetijdsmarkt 2013 in Lokeren voorgesteld wordt. Hij legt uit wat het opzet is.

Het kader

“De dichtbundel is een aanzet voor een veel groter project. De gedichten zijn nl. gebaseerd op een verzonnen mythologie, die ik de ‘Waasland Mythos’ noem. Ik heb de verhalende basisstructuur deels uit mijn verbeelding gepuurd, deels bij bestaande mythologieën gehaald, uit Vlaamse sagen en legenden maar ook bij contemporaine schrijvers zoals H.P. Lovecraft (‘Zie diens Cthulhu Mythos ’) e.a.
Maar die verhalencyclus is helemaal niet af. Het is de bedoeling dat die het komende culturele jaar verder vorm krijgt. Maar dan met medewerking van iedereen die geïnteresseerd en artistiek actief is .”

Met de dichtbundel biedt Jan geïnteresseerde kunstenaars een organisatorische context en een begrippenkader aan, die ze dan samen met anderen inhoudelijk en artistiek invullen en vorm geven. Iedereen werkt mee vanuit de kunstvorm die hij / zij beoefent: beeldend (fotografie, grafisch, strip …), literair (poëzie, kortverhaal, toneelscript …),  muzikaal enz.

Het opzet

Wat is het nut van zo’n verzonnen mythologie? De Vlaamse Cultuurkring Lokeren streeft er naar zoveel mogelijk mensen artistiek en creatief uit te dagen. Dit project biedt burgers met heel verschillende culturele achtergrond de kans elkaar via een eigen artistieke bijdrage te ontmoeten. Zo kan wederzijds waardering, begrip en maatschappelijke samenhang groeien.  
Iedereen kan dus meewerken, bv. door een verhaal of gedicht te schrijven dat aansluit bij de ‘Waasland Mythos’, maar ook een schilderij, tekening, lied, beeld of foto kunnen op deze mythos gebaseerd zijn.  Wie deelneemt kan  zich op zijn beurt laten inspireren door weer andere sagen en legenden, andere kunstwerken en/of de culturele achtergrond van ouders of familie, maar ook door de actualiteit, de onmiddellijke omgeving en niet in het minst door elkaar.
Dit is dus  een oproep aan iedere creatieve Lokeraar, Waaslander, Nederlandstalige om samen een hedendaags artistiek verhaal te schrijven, dat Vlamingen van gelijk welke welke afkomst een kritische, humoristische, filosofische … spiegel voorhoudt.

Hoe en wanneer?

Aangezien dit een werk van lange adem is zal dit project bekend gemaakt en uitgewerkt worden via verschillende kanalen, deelprojecten en toonmomenten.  Gedichtendag en verhalendag kunnen bv. kapstokken zijn om het resultaat aan een geïnteresseerd publiek voor te stellen.
Hou deze website dus in het oog. We zullen er in de komende maanden verder aanvullen en stofferen met ideeën, realisaties, info over toonmomenten …
 

Contact: [e] jan.frackiewicz1atgmail.com

 

De uitgave van de dichtbundel werd mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van Huis Feys, Heliotroop, Jo Jacobs en sympathisanten van de Vlaamse Cultuurkring Lokeren

Huis Feys, Schoolstraat 16, 9160 Lokeren - speciaalzaak in naaibenodigdheden en accessoires, lingerie, slaapmode, badmode.
Heliotroop, Groentemarkt 24, 9160 Lokeren - HELIOTROOP bezorgt bloemen boeketten in Lokeren
Jo Jacobs, Markt 75, 9160 Lokeren
Uit sympathie