AfdrukkenDe Dag van de Dialoog Lokeren was mogelijk dankzij de samenwerking van tal van maatschappelijke

organisaties in Lokeren: Jeugdclubs, Alderande, Lets Durme, Evangelische Kerk De Brug, De
Moazoart, Babbelonië, Gezondheidscentrum, Seniorenraad, GROS, SamA, Femma Spoele, Sociaal
Huis, Culturele Raad, Masereelfonds, Davidsfonds, Okra Heirbrug, Fotoclub Lokeren, Vlaamse
Cultuurkring Lokeren en Odice.
Initiatiefnemers zijn Vormingplus Waas-en-Dender en de stad Lokeren.

Thema: Aangenaam wonen en samenleven in Lokeren.

Overzicht van de belangrijkste stellingen waarover een consensus bestaat:

Stadsontwikkeling (materiële context)

1. Een betere mix van sociale en private woningbouw realiseren. Storend zijn vooral de
nieuwbouwprojecten die vaak te dicht op- en naast elkaar zijn ingeplant zonder voldoende
publieke ruimte.

2. Toegankelijkheid en veiligheid van invalswegen en lokale wegen verbeteren en meer
veiligheid garanderen voor de zwakke weggebruikers d.m.v. betere fiets- en voetpaden.

3. Aantrekkelijke inplanting van winkels en ontmoetingsplaatsen in het centrum als antwoord
op de komst van de winkelketens langs de Zelebaan. Dit fenomeen is rampzalig voor de
middenstand in het centrum, maar ook voor de Lokeraars zelf. Een deel van het sociaal
contact verdwijnt omdat winkelen een ‘technisch’ gebeuren wordt, men meer verspreid
winkelt en elkaar dus minder ontmoet.

4. Het openbaar vervoer optimaliseren:  een Lijnbus tot aan het ziekenhuis, de serviceflats en
het industriepark.

5. Rolstoelvriendelijker worden. Niet enkel de 1ste rij in het Cultureel Centrum,
maar bv. ook de hazen aan de Markt kunnen bereiken.

Onderwijs

1. Meer diversiteit binnen de verschillende scholen. (Geen gettoscholen.) Ook hier meer oog
hebben voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

2. Onderwijs kan meer aansluiting vinden bij het verenigingsleven. Huistaakbegeleiding,
speelpleinwerking, … (Er is een geïntegreerde aanpak nodig om tot blijvende veranderingen
te komen.)

Verenigingsleven

1. Het  verenigingsleven versterken, zodat mensen sterkere netwerken kunnen uitbouwen. Bv.
Babbelonië voor mannen.

2. Een beter seniorenbeleid: concreet werken aan projecten voor (en door) senioren en meer
dienstencentra voor senioren. Lokeren heeft recht op 4 dienstencentra, maar heeft er niet
één.

3. De bevolking activeren tot deelname aan het verenigingsleven (sociaal-cultureel werk, sport
enz. ) en dat laatste beter ondersteunen.  Hierbij extra aandacht hebben voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

4. Wijkwerkingen meer ondersteunen. Bv. door middel van een wijkadviesraad, door te zorgen voor een ontmoetingsplaats, …

Algemeen

Wat opvalt is dat binnen een aantal groepen dezelfde vraag klinkt naar een:

1. Meer geïntegreerde aanpak door de politieke verantwoordelijken: zowel sociaal,
economisch, ecologisch als cultureel.

2. Daadwerkelijk betrekken van het verenigingsleven, en dus de bevolking, bij de besluitvorming.