Afdrukken

Publiek

 

In 65 minuten bood 't Was Oorlog - in een regie van Chris Lomme - het aandachtig luisterend publiek een aangrijpend relaas van vier jaar oorlog en ontbering. Vic Anciaux schetste in enkele korte interventies de hoofdlijnen van het nationale en internationale gebeuren. Zes vertellers brachten wat toen gebeurd is tot leven in de getuigenissen van burgers en soldaten. Erwin Eysackers (piano) en Bart Vandekerkhove (zang) versterkten het geheel met gekende en minder gekende schlagers en soldatenliederen uit die tijd.

Wie niet weet wat zich toen in en achter de loopgraven of in bezet gebied afgespeeld heeft, kan het politiek gebeuren van vandaag niet begrijpen. In deze periode werd de democratie in West-Europa definitief open gesteld voor alle burgers, werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van een sociale zekerheid en werd de achteruitstelling van de Nederlandstaligen in het unitaire België definitief op de agenda geplaatst. Het verklaart de verbittering die ten dele tot de collaboratie tijdens WO II geleid heeft en de daaropvolgende kringloop van nieuwe repressie, verbittering en anti-Belgicisme.

De herdenking van 100 jaar WO I biedt dit verdeelde land de kans zijn onverwerkt verleden open te bespreken, te leren uit de fouten van het verleden - in de verschillende kampen! -  en na te denken hoe we samen verder willen gaan om de toekomst van de jongste generaties veilig te stellen.