Afdrukken

Het Molsbroek in Lokeren is een groot en gevarieerd natuurreservaat met open water, moeras, rietvelden, elzenbroeken, rivierduinen en uitgestrekte vochtige graslanden. Het is ingericht om iedereen ten volle van de natuur te laten genieten met een bezoekerscentrum, talrijke activiteiten en een steeds vrij toegankelijke natuureducatief ingerichte wandeldijk omheen het gebied.

Dus paradijselijk voor mens en natuur. Niet te verwonderen dat er jaarlijks tienduizenden bezoekers komen en er meer dan 300 geleide bezoeken doorgaan. Zo is het Molsbroek uitgegroeid tot één der meest bezochte en bekendste natuurreservaten in Vlaanderen.

Vijftig jaar geleden begon André Verstraeten hier als eerste geregeld naar vogels te kijken en die waarnemingen te noteren. Het was het begin van 50 jaar ononderbroken inzet voor de natuur in het algemeen en voor het Molsbroek in het bijzonder. Het jubileumjaar 2013 was voor hem de aanleiding om een boek te schrijven over dit natuurreservaat, waarvan hij als conservator de oprichting en de ontwikkeling volledig meemaakte.

'Het Molsbroek. Paradijselijk voor mens en natuur' is een aantrekkelijk lees- en kijkboek, geschreven door André Verstraeten. De publicatie is nog grondiger uitgewerkt en bevat nog meer illustraties dan het succesboek ‘Groen Lokeren’ (1999). In dit boek is de rijke persoonlijke ervaring aangevuld met uitgebreid archiefonderzoek. Het is een uniek, overvloedig geïllustreerd boek geworden, een echt ‘tafelboek’ waarin iedereen steeds met plezier zal bladeren. Eventuele winst op de verkoop van dit boek gaat volledig naar het beheer van het Molsbroek.

Tot 25 oktober kunnen geïnteresseerden het boek bestellen aan voorverkoopprijs (€ 35 over te schrijven op rekening BE52 0012 2999 0009), indien ze het boek zelf ophalen in het secretariaat van de vzw Durme, Molsbergenstraat 1 te 9160 Lokeren. Wie voor 25 oktober bestelt en betaalt ziet zijn naam bovendien opgenomen in de intekenlijst in het boek. Nadien bedraagt de verkoopprijs € 40. Info: 09 348 30 20.